Skip to main content

ZeroKyst og Lofoten De grønne øyene inviterer til fagseminaret "LYDLØS Lofoten" – utvikling av klimavennlige fartøy for næring og fritid

Det nasjonale pilotprosjektet ZeroKyst skal bidra til det grønne skiftet i kystfiske og sjømatnæring gjennom utvikling av ny teknologi og infrastruktur. Bak prosjektet står tolv aktører fra industri, kommune, forskning og utvikling som sammen skal utløse innovasjon og klimavennlige løsninger som kan gi norsk fisk og sjømat konkurransefortrinn. Den første el-sjarken er allerede levert fra Ballstad slip, og Selfa/Hymatech utvikler sine el-fartøy videre med stadig bedre teknologi. Samtidig skjer det utvikling av infrastruktur med strømforsyning og ladeanlegg i havnene. Lofoten blir testarena for utvikling av framtidas fartøy og havner med lave klimautslipp.

De Grønne Øyene er et regionalt utviklingsprogram med et veikart ogambisiøse målsetninger som skal drive frem utslippsfrie løsningerpå land og i sjø. Sjømat og reiseliv er svært viktige bransjer forLofoten. Næringslivet i Lofoten posisjonerer seg nå som en lavutslipps verdikjede fra kyst til marked, og med bærekraftige opplevelser i hele øyriket. Lofotflåten har et stort behov for landsstrøm og ladeanlegg i havnene.

Lydløs er en arena for fremtidens båtliv. Målet er å skape entusiasme om nullutslipp på sjøen. Hovedarrangementet foregår i Arendal i juni. ZeroKyst, De grønne øyene og Lydløs etablerer nå et samarbeid om felles innsats for å skape oppmerksomhet om fremtidens båtliv i Lofoten. Samarbeidet kaller vi ”Lydløs Lofoten”.

Dette frokostseminaret blir i år som i fjor opptakten til den viktige møtearenaen LofotFishing 2023.

 • Sted:

  Thon Hotel Lofoten
  10. etasje

 • Tid:

  Torsdag 16. mars
  kl 08:30 - 11:30

 • Pris:

  Early bird: kr 300,-
  Ordinær: kr 400,-

 • Påmeldingsfrist:

  15.03.2023 kl 21:30